MTV

Sản phẩm

Thông tin về sản phẩm của chúng tôi


Công ty HTE vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại các sản phẩm phục vụ cho Viễn thông, Tin học, bao gồm các thiết bị Antenna, Feeder, cáp đồng trục, dây nhảy, phụ kiện hệ thống BTS, Shelter, Power, Genset….

 

chi tiết

Dịch vụ

Thông tin về dịch vụ của chúng tôi


Công ty HTE là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT, đã thực hiện nhiều dự án, từ khâu cung cấp giải pháp, khảo sát, thiết kế, lắp đặt đến nghiệm thu, bảo trì bảo dưỡng các loại thiết bị Viễn thông, CNTT. Chúng tôi cam kết sẽ đưa đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

chi tiết

 

Đối tác